Yksinäisyys

”Koti on paras
paikka asua”


Fyysinen toimintakyky
Elinympäristö
Liikkuminen
Ravitsemus

Psyykkinen toimintakyky
Yksinäisyys
Päihteettömyys
Muisti
Mieliala
Hengellisyys

Sosiaalinen toimintakyky
Läheiset
Sosiaalinen verkosto

Yhdistykset
Tekijät
Kirjallisuus
Terveysnetti

Yksinäisyys on ikäihmisten keskeinen ongelma: Kolmasosa suomalaisista vanhuksista kokee ajoittain lievää yksinäisyyttä.

Yksinäisyyttä lisäävät puolison menettäminen, yksin asuminen, toimintakyvyn, kuulon ja näön heikkeneminen sekä suppea sosiaalinen osallistuminen.

Yksinäisyyttä voidaan lievittää osallistumalla järjestöjen toimintaan ja muihin aktiviteetteihin.
Yhdistyksiä Salon seudulla