Lapsen puheen kehitys

Puheen kehityksen viivästyminen

Joskus lapsen puhumaan oppiminen on hitaampaa kuin muiden samanikäisten kavereiden. Usein nämä lapset saavuttavat helposti ikätasonsa, noin neljään ikävuoteen mennessä.

  • Joka viidennellä lapsella
  • Haitta saattaa olla lievä
  • Ongelmia voi olla sanojen taivuttamisessa, kertovassa puheessa
  • Lapsi sopeutuu helposti
  • Osalla lapsista ongelmat jatkuvat
  • Kaikki lapset hyötyvät tukitoimenpiteistä