Sosiaalinen verkosto

”Koti on paras
paikka asua”


Fyysinen toimintakyky
Elinympäristö
Liikkuminen
Ravitsemus

Psyykkinen toimintakyky
Yksinäisyys
Päihteettömyys
Muisti
Mieliala
Hengellisyys

Sosiaalinen toimintakyky
Läheiset
Sosiaalinen verkosto

Yhdistykset
Tekijät
Kirjallisuus
Terveysnetti

Sosiaalisen toimintakyvyn tukemiseksi voidaan piirtää verkostokartta, josta selviävät sosiaaliset kontaktit: omaiset, naapurit, tuttavat ja ammattiauttajat. Kokonaistilanteen hahmottaminen auttaa selkiyttämään, mitä tukea tällä hetkellä saa ja onko se riittävää.

Sosiaalisen verkoston koko on keskimäärin 5-7 henkeä.

Jos sosiaalinen verkko on heikko tai se puuttuu, tavoitteena on rakentaa ja laajentaa verkostoa.
Yhdistyksiä Salon seudulla, joista saat seuraa tulemalla mukaan toimintaan.