LEIKKI-IKÄISEN KÄSITYS KUOLEMASTApiirros 8 Lapsen kyky ymmärtää kuolema kehittyy iän myötä. Viimeistään 11-12-vuotiaana lapsi kykenee ymmärtämään kuoleman merkityksen samalla tavalla kuin aikuinen sen ymmärtää. Kehitystasosta riippuen ja ympäristöllisten tekijöiden vaikutuksesta jopa kuusivuotias voi omata kypsän kuolemankäsityksen.

Kuolemankäsityksen kehittyminen ja kuolemaan liittyvien asioiden ymmärtäminen ei ole ainoastaan riippuvainen lapsen iästä, vaan siihen vaikuttavat aiemmat kokemukset ja perheen suhtautuminen ja asioiden käsittelytapa.

Leikki-ikäisen lapsen kykyä ymmärtää kuolemaa rajoittavat ajattelun kehittymättömyys, tiedon- sekä elämänkokemuksen puute. Leikki-ikäiset lapset kuvittelevat kuoleman olevan väliaikaista eikä pieni lapsi kykene ymmärtämään kuoleman lopullisuutta ja että ero on pysyvä.

Leikki-ikäisen lapsen ajattelu perustuu maagiseen ajatteluun. Siitä johtuen lapsi voi kokea olevansa vastuussa kuolemasta aiemman toimintansa johdosta. Lapsi on voinut tehdä esimerkiksi jotakin kiellettyä, jonka seurauksena hän uskoo aiheuttaneen kuoleman. Lapsi uskoo, että kuoleman voi välttää ja hän voi myös kuvitella kuoleman henkilöhahmona.

Leikki-ikäisen lapsen käsitykset ja tiedot kuolemasta ovat puutteellisia ja siksi voivat aiheuttaa pelkoja ja väärinkäsityksiä. Joskus lapsi yhdistää kuoleman uneen, jos hänelle on kerrottu jonkun kuolleen nukkuvan ja siten alkaa itsekin pelätä nukahtamista.