Nuoren ulkonäköpaineet

Ulkonäön muutokset ja siihen liittyvät odotukset aiheuttavat huolta nuorissa. Lähes kaikki nuoret kokevat jossain vaiheessa olevansa liian lihavia, laihoja tai liian pitkiä tai lyhyitä. Tällaiset mielikuvat ovat normaaleita murrosiässä, mutta jos ne korostuvat liikaa ne voivat haitata kehitystä.

Nuoret vertailevat itseään median luomiin kauneuskäsityksiin aikaisempaa enemmän. Mainonnan ja median on katsottu vaikuttavan nuorten ulkonäköihanteiden muodostumiseen, sillä nuori vertailee itseään ikätovereihinsa sekä ympärillä näkemiinsä ihmisiin ja tarkkailee kaikkea mitä ympärillä tapahtuu. Vertailua harrastavat varsinkin 15-vuotiaat nuoret. Vertailu johdattelee tavoittelemaan epärealistista kehonkuvaa saadakseen toisilta hyväksyntää tai ihailua. Ulkonäköpaineita aiheuttaa langanlaihat tai superlihaksikkaat mallit sekä julkisuuden henkilöt.

Median viestittämät täydelliset naisten vartalot vaikuttavat negatiivisesti tyttöjen tyytyväisyyteen omaan vartaloonsa. Tytöt kokevat sosiaalisia paineita ulkonäöstään ja ajattelevat tulevansa arvostelluiksi ulkonäkönsä perusteella.

Poikien maailmassa lihaksikkuutta arvostetaan ja poikien tyytymättömyys liittyykin usein juuri lihasmassan ja kehon ulkonäköön. Media luo paineita pojille, jossa miesten ulkonäköä kuvataan usein lihaksikkaina, karvattomina ja usein myös ruskettuneina.

On hyvä tiedostaa epärealististen mallien olevan harhaa ja nuorten kannattaa kyseenalaistaa nykyisiä kauneusihanteita.

Etusivulle