Työuupumus

Etusivulle
Kirjallisuutta

 

Suomalaisten työuupumus on lisääntynyt työelämässä 1990-luvun
lamavuosien jälkeen. Tämä on tullut osaksi monien työpaikkojen
jokapäiväistä olemusta.
Kiire ja stressi tuntuvat olevan arkipäivää monen työssä.
Organisaatioiden muutosvauhti on kova.

Työuupumus on yleisempää työpaikoilla, joissa on tapahtunut saneerauksia, supistuksia, irtisanomisia, lomautuksia ja joissa on jätetty sijaisuuksia täyttämättä.

Tämän päivän työelämä luo loistavat etenemismahdollisuudet uupumuksen kehittymiselle. Kaikki työikäiset voivat olla potentiaalisia uhreja sairastumaan työuupumukseen. Tämän vuoksi on tärkeää lisätä tietoa työuupumuksesta ja rohkeasti puuttua asiaan. Kun työuupumus nähdään laajempana kokonaisuutena, voidaan siihen puuttua aiemmin ja tehokkaammin.