Työasentojen merkitys päänsärkyjen ennaltaehkäisyssä

Yksi päänsärkyjä lisäävä tekijä on huono istumaryhti ja vääränlainen työasento. Huonon istuma-asennon vaikutuksesta ryhti huononee, hengitys vaikeutuu ja väsymys lisääntyy. Lisäksi hartioiden ja yläselän lihakset jännittyvät ja päänsäryt lisääntyvät.

Koulussa sekä kotona hyvillä työasennoilla voidaan ehkäistä päänsärkyä. Varsinkin pulpettien ja työtasojen kaltevuustasoihin sekä istuimen ja työtason korkeuseroihin tulee kiinnittää huomiota.

Hyvässä istuma-asennossa selkälihakset voimistuvat ja ryhti paranee sekä hartiaseudun lihasten jännitys ja päänsärky vähenevät ja asentoa on helppo vaihtaa. Oikeaoppinen istuminen on kuitenkin vaikeampaa kuin voisi kuvitella.