Narsistisen persoonallisuushäiriön tunnistaminen

Narsistisesta persoonallisuushäiriöstä kärsii noin 1-2 % väestöstä ja n. 50-80% potilaista on miehiä. Jokaisessa meistä löytyy narsistille tyypillisiä piirteitä, mutta jos nämä piirteet alkavat olla hallitsevia kyseessä on persoonallisuushäiriö. 

 

 Ominaispiirteitä:

- Pinnallinen viehätysvoima

- Vahva omanarvontunto

- Valehtelu/ asioiden koristelu

- Manipulointi/ kiristäminen

- Katumuksen ja syyllisyyden tunteen puuttuminen

- Empatian puuttuminen

- Tunteiden pinnallisuus

- Kyvyttömyys ottaa vastuuta omasta käyttäytymisestä

-Kateus

- Pitkästyy helposti

- Loismainen elämäntyyli

- Heikko käyttäytymisen hallinta/ Impulsiivisuus

- Väkivalta/ uhkailu

- Realististen päämäärien puuttuminen/ suuret kuvitelmat itsestään

- Vastuuttomuus

- Epävakaat ihmissuhteet

- Vaikea hyväksyä virkavaltaa tai sääntöjä/ kuvittelee olevansa sääntöjen yläpuolella