Taivas rajana
       Etusivu Guillain-Barré sairautena          Kuntoutus     Tukimuodot Linkkejä
Valopilkku

 

 
     
"Tuki ei lyhennä
  matkaa, mutta tekee
  sen turvallisemmaksi
           kulkea"


 
  

 Tukea sairastuneelle ja omaiselle

Sairastuttuasi et ole yksin, sekä taloudellista että henkistä tukea tarjoavia yksiköitä on useita. Tuen tarve ja mahdollisuudet kannattaa ottaa puheeksi heti sairauden alkuvaiheista alkaen. Tukea on tarjolla sekä sairastuneelle että omaiselle.

Terveyspalvelut

Sairastuttuasi, jo sairaalassaoloaikana sekä hoitohenkilökunnan että sosiaalihoitajan toimesta selvitetään kotona pärjäämisen ja kuntoutumisen kannalta välttämättömiä tukitoimia. Sosiaalihoitaja neuvoo tarvittaessa myös taloudellisen avun hakemisessa. Fysioterapia ja toimintaterapia ovat osa terveyspalveluja.

Neuroliitto

Neuroliitto järjestää monipuolista tukea neurologisista sairauksista kärsiville, esimerkiksi ohjausta, neuvontaa, avokuntoutusta, sopeutumisvalmennuskursseja, kuntoutuskursseja, teemakursseja ja avoterapiaa.

Vertaistuki, eli samassa tilanteessa olevien ihmisten kanssa ajatusten, kysymysten ja vinkkien jakaminen on monasti sairastuneelle ja omaiselle suuri apu. Vertaistukea saat esimerkiksi neuroliiton kautta.

Neuroliitolla on myös neuvontapuhelin, josta saa ohjausta ja neuvontaa esimerkiksi arjessa suoriutumisen, työelämään, opiskeluun ja liikkumiseen kodin ulkopuolella.

Neuroliitto julkaisee sosiaaliturva-opasta, jonka aihealueita ovat mm. sairaanhoito, kuntoutus, työllisyys, vammaistuet, toimeentulo, verotus, liikkuminen, asuminen ja oikeusturva. Oppaasta löytyy sähköinen versio osoitteesta www.neuroliitto.fi/sosiaaliturvaopas.

Lisätietoa saa www.neuroliitto.fi - sivulta, josta löytyy tarkemmat yhteystiedot.

Kela

Kelalta voit hakea taloudellista tukea sairauden aiheuttamaan ansionmenetykseen työkyvyttömyyden ajalta ja sairaanhoidosta aiheutuviin kustannuksiin. Kelan työkykyneuvonta voi auttaa löytämään ratkaisuja pitkän sairasloman jälkeen työhönpaluussa.

Kela järjestää myös kuntoutusta, jolla parannetaan ja tuetaan työkykyä ja edistetaan työhön paluuta tai sinne pääsyä. Se järjestää myös kuntoutuskursseja joilla tuetaan sairastuneita ja heidän omaisiaan. Kuntoutuksena voidaan myös myöntää apuvälineitä jotka helpottavat opiskelua tai työtä. 

Lisätietoa saa www.kela.fi - sivultolta.

Kunnat

Kuntien palveluita ovat esimerkiksi toimeentulotuki, kotihoito, fysio- ja toimintaterapiat ym. Yleensä esimerkiksi oman kunnan internet-sivulla on kerrottu yhteystiedot sosiaali- ja terveyspalveluihin, josta voi kysyä neuvoa omalle kohdalle tarpeellisen tuen mahdollisuuksista.
© 2015. All rights reserved. Design by Jaana Miettinen, Birgit Pekkola, Sari Ristimäki.

 

EteenpäinAiheesta muualla


- Neuroliitto


- Maskun neurologinen
  kuntoutuskeskus


- Kela