Vertaistuki 

Läheisen psyykkinen sairaus aiheuttaa usein kriisin koko perheelle. Psyykkinen oireilu ja itse sairaus herättävät sairastuneessa ja omaisissa samantapaisia tuntemuksia kuten syyllisyyttä, surua, pettymystä, vihaa, huolta ja väsymystä. Sopeutuminen uuteen elämätilanteeseen vie aikaa ja voi olla raskasta. Omaiset käyvät läpi sisäisen sopeutumis- ja toipumisprosessin omaan tahtiinsa. Käsitykset psyykkisesti sairastuneen tilan vakavuudesta voi vaihdella omaisten kesken.

Omaisten hyväksyessä mielenterveysongelman auttaa se omaisia sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen. Myös hakeutuminen oikeanlaiseen avun tarpeeseen helpottuu. Tilannetta voi vaikeuttaa läheisen kieltäytyminen hoidosta tai hoitohenkilökunnan erilainen käsitys hoidon tarpeellisuudesta. Omaiset hyötyvät käytännön tiedoista kuten mielenterveysongelmista, hoidosta, sosiaaliturvasta ja muista tukimuodoista. Omainen voi luonnollisesti alkaa huolehtia sairastuneesta läheisestään mikä helposti johtaa omaisen omaan väsymiseen ja huolehtiminen itsestä jää taka-alalle. Omaisen väsyminen ja toivon hiipuminen lisäävät omaisen riskiä masentua itse. On tärkeää ettei omainen jää yksin.

Vertaistuki tarkoittaa kokemusten jakamista ihmisten kanssa, jotka ovat kokeneet samankaltaisia tilanteita. Narsistin kanssa ihmissuhde voi olla niin traumatisoiva, että on hyvä jakaa tuntemuksiaan muiden kanssa.

Internetistä on helposti löydettävissä vertaistukea ja apua narsistin läheiselle kuten yhdistykset Narsistien uhrit ja Narsistien uhrit tuki ry. Narsistien uhrit on vertaistukiryhmä narsistisesta persoonallisuushäiriöistä kärsivän läheiselle. Vertaistukiryhmä toimii anonyymisti, tukihenkilöt ovat vapaaehtoisia ja toiminta vertaistukiryhmissä on maksutonta. Ryhmissä käsitellään samankaltaisia elämäntilanteita ja elämänkokemuksia sekä kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisista. Ryhmätoiminta mahdollistaa kohtaamisen ja tuen saamisen.

Narsistien vaikutuspiirissä eläville ihmisille on omia tukiverkostoja kuten;

narsistien uhrien tuki ry 

VERTAISTUKIPUHELIN

tiistaisin ja torstaisin
kello 17 - 20
numerossa: 
044 717 9000

Omainen on itsenäinen avun tarvitsija.

www.omaisten.org/