Miten dysfasia todetaan?

  • Lääkäri tutkii kaverisi terveyskeskuksessa, jossa tehdään erilaisia tutkimuksia ja kokeita.
  • Lääkäri voi tehdä tarvittaessa lisää tutkimuksia kaverillesi sairaalan poliklinikalla tai sairaalan osastolla.
  • Dysfasian vaikeusasteen mukaan aloitetaan kuntoutus.
  • Kuntoutuksella tarkoitetaan keinoja, joilla voidaan auttaa kaverisi puheen kehittymistä.
  • Nopealla kuntoutuksen aloittamisella on suuri merkitys kaverisi tulevaisuuteen.
  • Mahdollisimman varhain aloitettu kuntoutus voi parantaa kaverisi kokonaan.