Tekijät

Turun ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö 2008:

Nuorten jännityspäänsäryn ja migreenin ennaltaehkäisy

Sivustojen sisällöstä ja ulkoasusta vastasivat terveydenhoitajaopiskelijat
Hanna Helin, Johanna Teerimäki ja Marianne Kasurinen.

Sivut www-muotoon toteutti
Eero Jääskeläinen.