Tekijät

”Koti on paras
paikka asua”


Fyysinen toimintakyky
Elinympäristö
Liikkuminen
Ravitsemus

Psyykkinen toimintakyky
Yksinäisyys
Päihteettömyys
Muisti
Mieliala
Hengellisyys

Sosiaalinen toimintakyky
Läheiset
Sosiaalinen verkosto

Yhdistykset
Tekijät
Kirjallisuus
Terveysnetti

Sivut on tehty opinnäytetyönä Turun ammattikorkeakoulussa hoitotyön koulutusohjelmassa 2011.

Sivuston sisällön ovat koonneet sairaanhoitajaopiskelijat
Iina Mattila & Katja Niemi

Internet-sivut on koonnut
Pyry Lepistö