Tekijät

Turun ammattikorkeakoulu,
opinnäytetyö 2011

Sivujen suunnittelu ja toteutus: Sairaanhoitajaopiskelijat
Jenni Grönroos ja Anni Koivuniemi

Sivujen toteutus www-muotoon
Pyry Lepistö