Turun AMK opinnäytetyö, kevät 2013
Kilpirauhasen vajaatoiminta


Sivujen sisällöstä vastasivat sairaanhoitajaopiskelijat
Sari Stenberg & Kirsi Suonpää

Loppukuva