Yleisimpiä
toimenpiteitä

ETUSIVU
Korvakipu
Kurkkukipu
Neulalla pistäminen
Verikoe
Haava-ompeleet
Tekijät

Tekijät

Nämä internet-sivut ovat suunnitelleet
Turun ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijat
Anna Laine, Essi Lähde ja Jenni Nikkinen
opinnäytetyönään (valmistuneet toukokuussa 2006).
Sivujen www-toteutus
tradenomiopiskelija Tiina Vainikainen