Tekijät

Tämän sivuston sisällöstä vastasi Turun ammattikorkeakoulun, Salon toimipisteen, sairaanhoitaja opiskelija Anna Saukkolin, opinnäytetyönään Lasten dysfasia.

Internet-sivuston teknisestä toimivuudesta vastasi
tradenomiopiskelija Eero Jääskeläinen

Internet-sivusto valmistui keväällä 2008.