Tekijät

Turun AMK opinnäytetyö 2014, Nuoruusiän elämänhaasteita.

Sivujen sisällöstä ja ulkoasusta vastasivat terveydenhoitajaopiskelijat Jenna Hellman ja Nina Nolvi.

Etusivulle