Tekijä

Turun AMK opinnäytetyö keväällä 2006

Hei tiedäks, mulla on epilepsia

Sivut suunnitteli
ja
kuvitukset teki
sairaanhoitajaopiskelija Johanna Seikkula

Sivujen www-muotoon toteuttamisesta vastasi
tradenomiopiskelija Tiina Vainikainen