Ikäihmisten liikunnan vaikutus toimintakykyyn

Tekijät

Turun Ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö 2009

Sivujen sisällöstä vastasi
terveydenhoitajaopiskelija Sari Sirkelä

Sivujen www-toteutus:
Mira Laitinen