KAKSISUUNTAINEN MIELIALAHÄIRIÖ


Tahdonvastainen hoito  • Henkilö voidaan toimittaa lääkärin tekemällä M1 –lähetteellä psykiatriseen sairaalahoitoon tahdonvastaisesti. Henkilön tulee täyttää kolme kriteeriä, jotta lähete voidaan tehdä. Tahdosta riippumaton sairaalahoito voi kestää enimmillään 3 kuukautta kerrallaan.

  • Mikäli psykiatrian lääkäri katsoo sairaalahoidon olevan edelleen tarpeellista 3 kuukauden jälkeenkin, potilaasta tehdään uusi tarkkailulausunto, jonka hallinto-oikeus vahvistaa. Tämän jälkeen hoitoa voidaan jatkaa 6 kuukautta kerrallaan.

  • Psykiatrisessa sairaalassa hoitoon määrätyn potilaan itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa.