Ystävyyssuhteiden merkitys

Meillä kaikilla on luontainen tarve sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja läheiseen kiintymykseen toisten ihmisten kanssa.

Nuorilla ystävyyssuhteiden merkitys perustuu kavereiden hyväksyntään ja tukeen. Nämä lisäävät nuoren luottamusta ja osallisuuden tunnetta, jotka taas ovat merkittävästi yhteydessä nuorten sosiaaliseen hyvinvointiin. Nuoret toimivat toisilleen voimavarana monella tapaa ja ovat merkittävä hyvinvoinnin lähde.

Nuorten ystävyys-, kaveri- ja toverisuhteet koulussa ja vapaa-ajalla eroavat toisistaan niiden läheisyyden ja vuorovaikutuksen mukaan.

Ystävyyssuhteet ovat kaikkein läheisimpiä ihmissuhteita. Nuoruusiän ystävyyssuhteissa korostuu salaisuuksien pitäminen, itsensä tutkiskelu yhdessä ystävän kanssa ja läheisyys. Läheiset ystävät uskoutuvat toisilleen henkilökohtaisista asioista ja antavat toisilleen tukea erilaisissa ongelmatilanteissa. Ystävyyteen liitettäviä tunteita ovatkin luottamus, samaistuminen, yhteenkuuluvuus, kiintymys ja mieltymys. Ystävykset jakavat usein myös samankaltaisen kiinnostuksen mediaan ja vapaa-ajan harrastuksiin, kuten musiikkimakuun, vaatetukseen tai harrastukseen liittyen. Lisäksi he muistuttavat usein toisiaan myös ajattelutavoiltaan ja persoonallisuudeltaan.

Kaverisuhteissa ihmissuhde on pintapuoleisempi, sillä varsinaista henkilökohtaista luottamusta tai läheistä emotionaalista sidettä ei ole.

Toverisuhteilla tarkoitetaan jollakin tavoin samankaltaisessa asemassa olevia kumppaneita, kuten ikä- tai joukkuetovereita.

Etusivulle