Sosiaaliset suhteet

Narsistisen persoonan kanssa kommunikointi ja normaali kanssakäyminen saattaa olla vaikeaa. Toisinaan vääristynyt minäkuva ja  kärjistyneet luonteen piirteet, sekä aliarvostava tapa kohdella muita ihmisiä saattaa vaikeuttaa kanssaeläjien elämää suuresti.

Narsistinen persoonallisuus voi antaa itsestään mitä miellyttävämmän kuvan, mutta tosiasiassa kotioloissa hän saattaa olla mitä suurin tyranni joka terrorisoi koko perhettä. Narsisti  voi olla vaativa ja jopa väkivaltainen niin henkisesti kuin fyysisestikin, mikäli perhe ei  vastaa hänen tarpeisiinsa. Narsistinen persoonallisuus osaa manipuloinnin taidon, mutta ei kuitenkaan ole kykenevä katumaan tai tuntemaan empatiaa muita kohtaa. Hän kokee olevansa oikeutettu käytökseensä.

Kaikesta tästä huolimatta narsistinen persoonallisuus on pohjimmiltaan hyvin epävarma itsestään ja muista ihmisistä. Mikäli et kykene rakastamaan itseäsi, et kykene rakastamaan ketään muutakaan. Rakkaudesta narsisti ei muutu, vaan tarvitsee tähän ammatti-ihmisen apua.