Sosiaalinen toimintakyky

”Koti on paras
paikka asua”


Fyysinen toimintakyky
Elinympäristö
Liikkuminen
Ravitsemus

Psyykkinen toimintakyky
Yksinäisyys
Päihteettömyys
Muisti
Mieliala
Hengellisyys

Sosiaalinen toimintakyky
Läheiset
Sosiaalinen verkosto

Yhdistykset
Tekijät
Kirjallisuus
Terveysnetti

Sosiaalinen toimintakyky tarkoittaa taitoja suoriutua elämässä toisten ihmisten kanssa ja yhteiskunnassa erilaisten yhteisöjen jäsenenä.

Harrastukset, joko kotona tai kodin ulkopuolella, kuuluvat sosiaalisen toimintakyvyn piiriin.

Sosiaalinen aktiivisuus:
- vaikuttaa positiivisesti hyvinvointiin
- estää eristäytymistä
- ylläpitää sosiaalisia kontakteja
- tuo huumoria elämään
- auttaa jaksamaan huomiseen

Sosiaalinen verkosto tarkoittaa ympärilläsi olevia ihmisiä