KAKSISUUNTAINEN MIELIALAHÄIRIÖ


Sivujen teossa käytetyt lähteetJaatinen, E. 2004. Kun läheisen mieli murtuu. Helsinki: Kirjapaja Oy.

Kristeri, I. 2009. Manian varjossa. Helsinki: Kirjapaja Oy.

Nyman, M. 2001. Mielenterveyspotilaiden omaisten hyvinvointi. Saarijärvi: Gummerus.

Käypähoito. 2009. Kaksisuuntainen mielialahäiriö. Potilasversio. Suomalaisen lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä. 2009. Saatavissa: www.kaypahoito.fi// Hae -> kaksisuuntainen mielialahäiriö