Psyykkinen toimintakyky

”Koti on paras
paikka asua”


Fyysinen toimintakyky
Elinympäristö
Liikkuminen
Ravitsemus

Psyykkinen toimintakyky
Yksinäisyys
Päihteettömyys
Muisti
Mieliala
Hengellisyys

Sosiaalinen toimintakyky
Läheiset
Sosiaalinen verkosto

Yhdistykset
Tekijät
Kirjallisuus
Terveysnetti

Hyvä psyykkinen toimintakyky on tunteiden, toiminnan ja ajatusten hallintaa.

Yksinäisyys kuluttaa voimia ja altistaa masennukselle ja päihteiden väärinkäytölle.

Päihteiden käyttö voi aiheuttaa sairauksia tai pahentaa niiden oireita.

Ikääntymisen myötä mieleen painaminen ja muistissa säilyminen heikkenevät ja mieleen palauttaminen hidastuu.

Mielialaa tukemalla tuetaan psyykkistä toimintakykyä

Hengellisyys tulee monille aiempaa tärkeämmäksi.