Lapsen puheen kehitys

Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet

Lukemisen ja kirjoittamisen häiriöt ilmenevät usein yhdessä, jolloin niistä käytetään nimitystä lukihäiriö.

  • Lukihäiriöitä ilmenee 5-15 % kouluikäisistä lapsista
  • Lähisuvussa esiintyvät lukihäiriöt ovat riskinä lapsen lukemaan ja kirjoittamaan oppimiselle
  • Taustalla vaikeudet huomata puheäänen eroavuudet ("tuli - tuuli - tulli")

Luki-Luukas harjoitussivusto