Päihteettömyys

”Koti on paras
paikka asua”


Fyysinen toimintakyky
Elinympäristö
Liikkuminen
Ravitsemus

Psyykkinen toimintakyky
Yksinäisyys
Päihteettömyys
Muisti
Mieliala
Hengellisyys

Sosiaalinen toimintakyky
Läheiset
Sosiaalinen verkosto

Yhdistykset
Tekijät
Kirjallisuus
Terveysnetti

Iän myötä elimistö reagoi lääkkeisiin ja alkoholiin eri tavalla kuin nuorempana:
- Alkoholin vaikutukset voimistuvat, koska elimistön nestepitoisuus pienenee ja aineenvaihdunta hidastuu.
- Alkoholin käyttö lisää kaatumisriskiä, saattaa heikentää tai voimistaa lääkkeiden vaikutusta ja vaikeuttaa sairauksien hoitoa.

Yli 65-vuotiailla alkoholin käytön suositus on korkeintaan 2 annosta kerralla tai 7 annosta viikossa.

Alkoholin käyttö edes lääkkeeksi ei ole suositeltavaa.
Päihteettömyyttä tukevia yhdistyksiä Salon seudulla