Osteoporoosin ennaltaehkäisy

Riskitekijät
Tutkiminen
Ehkäisy
..........Ravinto
..........Liikunta
..........Hormonihoito
Osteoporoottiset murtumat
Kirjallisuutta

Osteoporoosi

  • Osteoporoosilla tarkoitetaan luuston yleissairautta, jolle on ominaista luuston massan väheneminen ja luun rakenteiden hajoaminen. Osteoporoosissa luun sisäiset luupalkit ohenevat ja katkeilevat, jolloin luu huokoistuu.
  • Ihmisen luumassan huippu, luuston kalsiumin ja muiden mineraalien suurin pitoisuus saavutetaan yleensä noin kolmeenkymmeneen ikävuoteen mennessä. Tämän jälkeen luusto alkaa hiljalleen menettää lujuuttaan luun määrän vähentyessä. Myös hormonitoiminnan muutoksien on havaittu altistavan osteoporoosille ikääntymisen ohella.
  • Osteoporoosi on tyypillisesti naisten sairaus, mutta sitä esiintyy jonkin verran myös miehillä