Terve Narsismi

Kaikilla ihmisillä on joitain narsistisia piirteitä, mikä on täysin normaalia. Narsistiksi luokitellaan vasta, kun piirteet ovat hallitsevia. Terveellä narsismilla tarkoitetaan hyvää itsetuntoa, luottamusta omiin taitoihin ja kykyihin. Terve itsetunto ja itsensä kunnioitus on tasapainoisen ihmisen merkki. Terveen itsetunnon omaava ihminen ei koe tarvetta nostaa omia saavutuksiaan esille, eikä myöskään koe tarvetta vähätellä toisia. 

Terve itsetunto kehittyy tasapainoisessa vuorovaikutussuhteessa vanhempiin. Tasapainoiset vanhemmat kykenevät opettamaan lapsen käsittelemään niin epämiellyttäviä, kuin miellyttäviäkin tunteita. Positiiviset ja kannustavat kokemukset edesauttavat terveen itsetunnon kehittymistä.

 

Narsistinen persoonallisuushäiriö

Narsistiselle ihmiselle on hyvin tyypillistä loukkaantua helposti, mikäli häntä tai hänen toimintaansa kritisoidaan. Häpeilemättömyys ja muiden ihmisten jatkuva kadehtiminen ovat narsistiselle hyvin yleisiä persoonallisuuden piirteitä. Narsistisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivä saattaa näennäisesti olla häpeämätön, mutta tosiasiassa vahvat torjutuksi tulemisen tunteet laukaisee heissä monesti rajun raivonpurkauksen. Tämä saattaa juontaa juurensa varhaisessa lapsuudessa tapahtuneista torjumisista. 

Narsistinen haluaa olla huomion ja ihailun keskipiste, sekä arki, että työelämässä. Minäkuvan vääristyminen ja omien kykyjen yliarvioiminen ovat tyypillistä narsistille. Narsistinen on hyvä manipuloimaan ja hyväksikäyttämään muita ihmisiä. Narsistinen ei kykene tuntemaan empatiaa ja asettamaan itseään toisen asemaan, sekä on kyvytön terveisiin, normaaleihin vuorovaikutussuhteisiin.

Narsistisen persoonallisuushäiriön juuret istuvat syvällä ihmisen sielussa. Ennen kuin tämä oppii rakastamaan itseään ei hän kykene rakastamaan toistakaan. Narsistille muut ihmiset ovat keino nostaa itsensä jalustalle. Narsisti pelkää sisimmässään olevansa huono ja arvoton.