Nuori seksuaalisen hyväksikäytön uhrina

Linkkejä avunsaantitahoille ja lisätietoon nuoren seksuaalisesta hyväksikäytöstä