Linkit

Suomen Migreeniyhdistys Ry
http://www.migreeni.org

Migreenin käypä hoito –suositus
http://www.kaypahoito.fi/

UKK-instituutti
http://www.ukkinstituutti.fi/fi/suosituksia/878

Päänsärkypäiväkirja
http://www.migreeni.org/julkaisut/paivakirjat.html

MLL:n nuortennetti
http://www.mll.fi/nuortennetti/asiaa/vasyttaako/

Kouluterveyskysely 2008
http://info.stakes.fi/kouluterveyskysely/FI/tulokset/valtak.htm