Etusivu
Nivelrikko
Riskitekijät
Oireet
Tutkiminen
Hoito
Ennaltaehkäisy
Kirjallisuus ja linkkejä
Tekijä
Terveysnetti

Kirjallisuus ja linkkejä

Kirjallisuus

Lindgren, Karl-August (toim.) TULES – Tuki- ja liikuntaelinsairaudet. 1. painos. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy

Martio, Jukka; Karjalainen, Anna; Kauppi, Markku; Kukkurainen, Marja Leena & Kyngäs, Helvi (toim.) Reuma. 1. painos. Hämeenlinna: Karisto Oy

Vainikainen, Tuula 2010. Nivelkirja. 1. painos. Juva: WSOY


Linkkejä

Polven ja lonkan nivelrikon Käypä hoito –suosituksen potilasversio

Suomen Reumaliitto Ry