Ikäihmisten liikunnan vaikutus toimintakykyyn

Liikunta on lääke

 

Liikunta toimii verenpainelääkkeen tavoin:
sitä on nautittava säännöllisesti päivittäin!