Nuorten liikunta-aktiivisuuden väheneminen

Nuorten liikunta-aktiivisuudessa on tapahtunut suuria muutoksia ja 13-ja 15-vuotiaiden liikunta-aktiivisuus laskee eniten. Liikunta-aktiivisuuden väheneminen murrosiässä on Suomessa suurta. Arkiliikunta on vähentynyt rajusti ja nuoret ovat huonompikuntoisempia kuin aikaisemmin.

· Suurimpia syitä liikkumattomuuteen ovat:
   · kiinnostuksen puute
   · harrastuskaverin puute
   · loukkaantumiset
   · kulkuyhteyksien puute ja pitkät koulumatkat
   · huono ohjaus ja yksipuolinen harjoittelu
   · liiallinen kilpaurheilumainen valmennus
   · ajanpuute ja passiivinen ajankäyttö
   · uupumus ja stressi
   · harrastuksen kalleus
   · vanhempien asettamat paineet
   · seurustelu ja ystävyyssuhteet

· Miksi sitten kannattaisi liikkua?
   · vaikuttaa mielialaan ja terveyteen positiivisesti
   · lisää itseluottamusta
   · vähentää stressiä ja uupumusta
   · purkaa paineita ja auttaa rentoutumaan
   · edesauttaa parempaa koulumenestystä

Etusivulle