Liikkuminen

”Koti on paras
paikka asua”


Fyysinen toimintakyky
Elinympäristö
Liikkuminen
Ravitsemus

Psyykkinen toimintakyky
Yksinäisyys
Päihteettömyys
Muisti
Mieliala
Hengellisyys

Sosiaalinen toimintakyky
Läheiset
Sosiaalinen verkosto

Yhdistykset
Tekijät
Kirjallisuus
Terveysnetti

Liikunta vaikuttaa positiivisesti mielialaan, torjuu masennusta ja stressiä sekä pitää yllä fyysistä toimintakykyä.

Jo pienikin liikkuminen päivittäin auttaa pysymään liikuntakykyisenä pidempään.

Salon seudulla on tarjolla paljon liikunnallisia harrastuksia. Liikunnan lisäksi voit vaihtaa kuulumisia muiden kanssa.
Liikuntaa tarjoavia yhdistyksiä Salon seudulla