Lähteet 2

Etusivu
Seksuaalisuus
Ikääntyvien seksuaalisuus
Nainen ja seksuaalisuus
Mies ja seksuaalisuus
Lantionpohjanlihakset
Linkit naisille
Linkit miehille
Lähteet 1 Lähteet 2
Tekijät
Terveysnetti

Lyyra, T. Pikkarainen, A. Tiikkainen, P. 2007. Vanheneminen ja terveys. Tammer-paino oy.

Petäys, P. 2004. Miehen elämänkaari Turvaa ja puhtia lisääntyviin ikävuosiin. Gummerus Kirjapaino Oy.

Piha, J. 2008. Erektiohäiriön hoito. Seksuaaliterveysklinikka. (Viitattu 25.3.2011)

Piha, J. 2008. 20:10. Testosteronivajeen hoito. Seksuaaliterveysklinikka. (Viitattu 26.2.2011) Saatavissa: http://www.seksuaaliterveysklinikka.fi > etusivu > miesten seksuaalihäiriöt

Piha, J. 2008. Naisten seksuaalinen haluttomuus. Seksuaaliterveysklinikka. (Viitattu 3.3.2011)

Ronkainen, S. 1999. Ikääntyvän naisen seksuaalisuus. Ikääntymisen vaikutus naisen seksuaalielämään elämänhistorian valossa. Tasa-arvo toimisto. Sosiaali- ja terveysministeriö. Tasa-arvojulkaisuja, sarja D: Naistutkimusraportteja 1/1990.

Rosenthal, S. 1987. Nautinnon aika. Seksiä meille aikuisille. WSOY.

Saure, A. 1999. Hormonit ja ikääntyvä mies. Otava.

Sexpo 2010. (Viitattu 25.1.2010)

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Käypä hoito -johtoryhmän asettama työryhmä. 2010. Aikuisten liikunta. Käypähoito. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.  

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä. 2006. Naisten virtsankarkailun hoito. Käypähoito. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Venhola, M. & Brusila, P. 2006. Naisten seksuaalinen haluttomuus. Katsausartikkeli. Suomen Lääkärilehti 45/2006 vsk 6. (Viitattu 25.3.2010)

Virtanen, J. 2005. 100 kysymystä miehestä.. ja seksistä. Karisto kirjapaino Oy. Hämeenlinna.

Väestöliitto 2010. (Viitattu 19.3.2010).