Lähteet 1/3

Alppinen, L 1997. Aiheuttaako ruoka päänsärkyä? [viitattu 12.12.2007]. Päänsärky 2/1997. Saatavissa: http://www.migreeni.org/

Eloranta, M-B. 2002. Krooninen kipu osana elämää. Pro Gradu-tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto. Lääketieteellinen tiedekunta. Hoitotieteen laitos.

Färkkilä, M. 2003. Migreenin patofysiologia, diagnostiikka, erotusdiagnostiikka ja migreeni elämänkaaressa [viitattu 13.1.2008]. Päänsärkyni 2/2003. Saatavissa: http://www.migreeni.org/

Färkkilä, M. 2005. Krooninen päivittäinen päänsärky [viitattu 18.1.2008]. Duodecim 2005; 121(6), 657-63.

Färkkilä, M. 2007a. Migreeni [viitattu 13.1.2008]. Lääkärin käsikirja.

Färkkilä, M. 2007b. Jännityspäänsärky [viitattu 14.1.2008]. Lääkärin käsikirja.

Headache Classification Subcommittee of the International Headache Society (IHS) 2005. The international classification of headache disorders [viitattu 15.1.2008]. Second edition. Saatavissa: http://www.i-h-s.org/

Jatkuu