Lähteet 1

Etusivu
Seksuaalisuus
Ikääntyvien seksuaalisuus
Nainen ja seksuaalisuus
Mies ja seksuaalisuus
Lantionpohjanlihakset
Linkit naisille
Linkit miehille
Lähteet 1 Lähteet 2
Tekijät
Terveysnetti

Aukee, P. 2006. Virtsarakon kouluttaminen pakkoinkontinenssin hoidossa – potilasohje. Käypähoito. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.

Erämies Tuija. 2006. Vaihdevuosi-ikäiset naiset Internetin keskusteluryhmässä – Vaihdevuosien oireista ja ongelmista selviytymien ja sosiaalinen tuki. Pro gradu-tutkielma. Tampereen yliopisto. Hoitotieteen laitos.

Heittola, S. 1996. Lantionpohjan lihaksilla laatua naisen elämään. Tammer-Paino Oy.

Huttunen, M. 2010. Erektiohäiriö. Duodecim. (Viitattu 25.1.2010)

Javanainen, M. 2007. Tiboloni. Terveyskirjasto. Kustannut Oy Duodecim. (Viitattu 25.1.2010)

Kaalimato.com. 2010. (Viitattu 25.3.2010)

Kaalimato.com. 2010. (Viitattu 25.3.2010)

Kangasniemi, H. Räsänen, S. Hämäläinen, T. 2004. Nainen, ikä ja seksi. Invalidiliitto. (Viitattu 25.1.2010)

Kangasniemi, H. Räsänen, S. Hämäläinen, T. 2004. Mies, ikä ja seksi. Invalidiliitto. (Viitattu 25.1.2010)

Kontula, O. 2008. Halu ja intohimo. Tietoa suomalaisesta seksistä. Otava.

Kunelius, P. 2007. Therapia Fennica. Erektiohäiriö. (Viitattu 26.2.2011)

Kyrklund, M. 2007. Istuma-asennon vaikutus lantionpohjan lihasten tooniseen aktiviteettiin terveillä nuorilla naisilla. Pro gradu-tutkielma. Kuopion yliopisto. Biolääketieteen laitos.

Larva, L. 1996. Ikinainen. Kirjapaino osakeyhtiö Kaleva. Oulu.