KAKSISUUNTAINEN MIELIALAHÄIRIÖ


Lääkehoito  • Tärkein hoitomuoto on mielialaa tasaava lääkehoito.

  • Lääkehoidon tarkoituksena on lieventää ja lyhentää sairauteen liittyviä oireita.

  • Hoidossa käytetään aina erilaisia psykoosilääkkeitä, kuten lamotrigiini, olantsapiini ja ketiapiini.

  • Masennusjaksojen aikana käytetään myös masennuslääkkeitä.

  • Mitä vaikeampi mania on, sitä useammin tarvitaan erilaisten lääkehoitojen yhdistämistä.

  • Lisäksi voidaan joskus joutua käyttämään ahdistusta ja unettomuutta lievittäviä lääkkeitä.

  • On tärkeää, että hoitoon ja lääkehoitoon sitoudutaan.piirros 2