Taivas rajana
       Etusivu Guillain-Barré sairautena          Kuntoutus     Tukimuodot Linkkejä
Valopilkku

 

  Kuntoutus
    
- Arjen haasteita
     -
Fysioterapia ja
      toimintaterapia

    - Psyykkinen tuki  
    - Vertaistuki
    - Omaiset

   -
Tukea kuntoutumiseen
  

 Kuntoutuminen Guillain - Barrén oireyhtymässä

Guillain-Barrén oireyhtymään sairastuneen aktiivinen kuntoutus olisi aloitettava heti kun sairauden eteneminen pysähtyy. Oikein järjestetyllä ja aktiivisella kuntoutuksella saavutetaan usein normaali toiminta- ja liikuntakyky. Sen avulla voidaan auttaa sairastunutta säilyttämään itsenäisyytensä sekä selviytymään jokapäiväisestä elämästä. Suurin osa, eli noin 75 % sairastuneista paranee kokonaan, mutta osalle jää oireita jotka hankaloittavat normaalia elämää. Oireet voivat olla fyysisiä, psyykkisiä tai molempia.

Kuntoutus on tavoitteellista, moniammatillista toimintaa, joka edistää Guillain-Barrén oireyhtymään sairastuneen toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, hyvinvointia ja työllistymistä.  Sairastuneen oma sitoutuminen ja motivaatio ovat kuitenkin ensiarvoisen tärkeässä asemassa kuntoutumisen onnistumisen ja tehokkuuden kannalta.

Kuntoutus tapahtuu laaditun kuntoutussuunnitelman mukaan. Suunnitelma tehdään yhteistyössä sairastuneen ja esimerkiksi fysioterapeutin, toimintaterapeutin ja neuropsykologin kanssa. Siinä laaditaan tavoitteet ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi kuntoutujan yksilöllisten tarpeiden mukaan.  Kuntoutussuunnitelmassa huomioidaan myös kaikki etuudet, joihin kuntoutujalla on kuntoutuslainsäädännön mukaan oikeus.© 2015. All rights reserved. Design by Jaana Miettinen, Birgit Pekkola, Sari Ristimäki.

EteenpäinAiheesta muualla


- Neuroliitto


- Maskun neurologinen
  kuntoutuskeskus


- Kela