Osteoporoosin ennaltaehkäisy

Riskitekijät
Tutkiminen
Ehkäisy
..........Ravinto
..........Liikunta
..........Hormonihoito
Osteoporoottiset murtumat
Kirjallisuutta

Kirjallisuutta

  • Brewer, S 2000. Luusto lujemmaksi. Tehokasta tietoa osteoporoosista. Klaukkala: Recallmed Oy.
  • Andon, M & Brown, S & Mascitelli, R & Nelson, M & Packard, P & Saltman, P & Siris, E 2000. Osteoporoosi. Teoksessa Claflin, E (toim.) Elä hyvin pysy nuorena. Helsinki: Otava.
  • Bassey, J & Dinan, S 2002. Lujat luut. Tehokas liikuntaohjelma osteoporoosin ehkäisemiseksi. Karkkila: Kustannus-Mäkelä Oy