Kiitokset

Kiitämme Pertti Luukkosta, joka on tarkistanut kirjallisentuotoksen asiasisällön ja ulkoasun, sekä Pasi Suomista, joka on toteuttanut verkkosivujen luomisen. 

Kiitämme myös kaikkia muita, jotka ovat osallistuneet opinnäytetyömme tekoon.

Kiitos.