KAKSISUUNTAINEN MIELIALAHÄIRIÖ


Kaksisuuntainen mielialahäiriö  • Vakava krooninen psykiatrinen sairaus, jossa esiintyy vaihtelevasti eriasteisia mania- ja masennusjaksoja tai sekamuotoisia sairausjaksoja.

  • Sairauteen kuuluu myös vähäoireisia tai oireettomia jaksoja.

  • Sairaus jaetaan I ja II –tyyppiin. I-tyypissä on selviä maniajaksoja masennusjaksojen lisäksi. II-tyypissä ei esiinny selvää maniaa.

  • Sairauteen liittyy uusiutuvia sairausjaksoja.

  • Jaksojen välinen oireilu on yleistä ja suurin osa oireista on masennusta.

  • Sairauteen liittyy myös huomattava itsetuhokäyttäytymisen riski.

  • Alle puolet kaksisuuntaista häiriötä sairastavista sitoutuu säännölliseen ja pitkäaikaiseen lääkehoitoon.