AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖIDEN ENNALTAEHKÄISY, OIREIDEN TUNNISTAMINEN JA HOITOON HAKEUTUMINEN