SIKIÖSEULONNAT JA DOWNIN OIREYHTYMÄ

Etusivu

Sikiöseulonnat

Sikiöseulontoihin osallistuminen

Sikiön poikkeavuuksien seulonta

Jatkotutkimukset

Kromosomipoikkeavuudet

Downin oireyhtymä


Linkit

Lähteet

Tekijät


Takaisin Terveysnettiin

 

 

 

Raskauden ajan seulontatutkimuksilla tarkoitetaan raskaana olevaan naiseen tai sikiöön kohdistuvia tutkimuksia raskauden alkuvaiheessa sikiön synnynnäisen poikkeavuuden toteamiseksi tai poissulkemiseksi.

Synnynnäisiin poikkeavuuksiin kuuluvat sekä synnynnäiset rakenteelliset poikkeavuudet että kromosomipoikkeavuudet. Kromosomipoikkeavuuksien aiheuttamiin oireyhtymiin, kuten Downin oireyhtymään, liittyy usein myös rakennepoikkeavuuksia.

Merkittäviä rakenne- ja kromosomipoikkeavuuksia todetaan 2-3 prosentilla vastasyntyneistä. Osa synnynnäisistä poikkeavuuksista voidaan selvittää sikiötutkimuksilla. Suurin osa poikkeavuuksista todetaan kuitenkin vasta lapsen synnyttyä.

Seulontojen yhtenäistämiseksi vuoden 2007 alussa tuli voimaan asetus, joka velvoittaa kunnat sopeuttamaan raskauden aikana tehtävät sikiön rakenne- ja kromosomipoikkeavuuksien seulonnat valtakunnallisen seulontaohjelman mukaisiksi vuoteen 2010 mennessä. Verkkosivuilla kerrotaan asetuksen mukaisista seulontavaihtoehdoista.

ultraaanikuva