Nuoruusiän elämänhaasteita

Nämä sivut ovat tarkoitettu Sinulle, joka haluaa tietää nuoruusiän elämänhaasteista. Sivuille on koottu pääpointteja nuoren ystävyyssuhteiden merkityksestä, ulkonäköpaineista, yksinäisyydestä, liikunta-aktiivisuuden hiipumisesta ja ammatinvalinnan vaikeudesta.

Etusivulle