KAKSISUUNTAINEN MIELIALAHÄIRIÖ


Hyödyllistä kirjallisuutta omaiselle
Jaatinen, E. 2004. Kun läheisen mieli murtuu. Helsinki: Kirjapaja Oy.

Suomalaisen lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä. 2009. Käypähoito. Kaksisuuntainen mielialahäiriö. Potilasversio.Saatavissa: www.kaypahoito.fi// Hae -> kaksisuuntainen mielialahäiriö.

Vähäkylä, L. 2005. Mieli keinussa: tarinoita masennuksesta ja maniasta. Helsinki: Kirjapaja Oy.