Hoito 

Lääkärille ei hakeuduta persoonallisuushäiriön vuoksi, vaan useimmiten esimerkiksi masennus, uupumus, päihdeongelmat tai ahdistuneisuusoireet ajavat potilaan varamaan ajan vastaanotolle. Diagnoosin tekee aina psykiatrian erikoislääkäri. 

 

Psykoterapia

Psykoterapian tavoitteena on lievittää tai poistaa psyykkinen häiriö ja niistä johtuvaa kärsimystä, tukea psyykkistä kehitystä ja kasvua, sekä antaa henkilölle valmiudet ratkaista ongelmiaan itsenäisesti. Valitettavasti useat potilaat jättävät hoidon kesken, koska he eivät kestä todellisia tunteitaan.

Terapiassa keskitytään henkiseen kasvuun ja oman elämän tarkkailuun. Henkilö odottaa terapeutin poistavan hänestä aggressiiviset purkaukset, pelon, paniikkikohtaukset ja muut kiusalliset oireet ja saavansa toimintamallit muutoksiin. Narsistinen ärsyyntyy terapeutin ottaessa esiin kehitysvajeet ja kasvutarpeet, koska tämä ei sovi hänen omahyväiseen ihannekuvaan itsestään. Hän ei halua kuulla tilanteista joissa omalla provosoivalla käytöksellään aiheuttaa ongelmat.

Psyykkisen häiriön tai ongelman lisäksi henkilöllä saattaa olla fyysisiä, sosiaalisia tai vuorovaikutuksellisia ilmenemismuotoja.