Etusivu
Nivelrikko
Riskitekijät
Oireet
Tutkiminen
Hoito

  Lääkkeetön hoito
  Lääkehoito
  Leikkaushoito

Ennaltaehkäisy
Kirjallisuus ja linkkejä
Tekijä
Terveysnetti

Hoito

- Lonkan ja polven nivelrikon hoito jakautuu kolmeen eri osaan:

   - lääkkeettömään hoitoon

   - lääkehoitoon

   - leikkaushoitoon


- Hoidon kulmakivenä on konservatiivinen hoito, jossa lääkkeetön hoito ja lääkehoito täydentävät toisiaan.

- Konservatiivisen hoidon tavoitteena on toimintakyvyn ylläpitäminen.

- Hoitomenetelmät päätetään oireiden, nivelrikon asteen, nivelen käyttötarpeen ja potilaan elämänkaaren vaiheen mukaan.

- Leikkaushoito kyseeseen yleensä vasta taudin myöhäisvaiheessa, kun pelkästä konservatiivisesta hoidosta ei ole enää apua.

- Yksilöllistä ennustetta on vaikea antaa, koska hoidoista huolimatta nivelrikko voi edetä osalla nopeastikin.